توضیحات کامل :

پاورپوینت مکاتب روانشناسی


پاورپوینت مکاتب روانشناسی شامل 40 اسلاید (ویژه رشته های روان شناسی) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

 

مقدمه:

به چارچوب های نظری که در برگیرنده مجموعه نظریه های خاص است و بر یک اصل معین که بیانگر جزیی از دنیای اجتماعی است تأکید می کند «دیدگاه (Viewpoint) یا «مکتب School) )گفته می شود (قنادان و همکاران، 1384: 242). سه عامل و مکتب مهمی که روان شناسی را در گذشته و حال تحت تأثیر قرار داده اند.

 

فهرست:

مقدمه
* مکتب تداعی گرایی (Associationism School):
* مکتب قوا و استعدادهای ذهنی (Faculties School):
* مکتب تکامل انواع (Species Evolution School):
الف- مکتب ساخت گرایی (Structuralism School):
ب- مکتب کنش گرایی (Functionalism School):
پ- مکتب رفتارگرایی (Behaviorism School):
ت- مکتب گشتالت (Gestalt School):
ث- مکتب روان کاوی (Psychoanalytic School):
ج- مکتب انسان گرایی (Humanistic School):

.

عنوان: مکاتب روانشناسی

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 40 اسلاید

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت: